Digitalizacija

Digitalizacija je jednostavan postupak konvertiranja zapisa s papira u digitalni oblik. Zaštitite svoju dokumentaciju i učinite ju lakše dostupnom.

Usluga digitalizacije dokumenata obuhvaća pripremu dokumentacije, skeniranje, indeksiranje i pohranu na odgovarajućim medijima (CD, DVD, HDD) ili u elektroničkim bazama podataka. Digitalizacija dokumentacije omogućava brzo pretraživanje sadržaja i distribuciju podataka, te mogućnost pristupa podacima s udaljenih lokacija.

 • Velika ušteda prostora i opreme
 • Smanjenje broja djelatnika na poslovima zaštite i obrade dokumentacije
 • Brža dostupnost cjelovitih informacija
 • Pregled i ispis digitaliziranog dokumenta
 • Mogućnost korištenja informacija i podataka od strane više korisnika
 • Mogućnost pronalaženja i korištenja dokumenata po više adresa (odrednica)
 • Mogućnost ograničavanja pristupa i pretraživanja digitaliziranih sadržaja ovisno o zahtjevu naručitelja
 • Kvalitetnija zaštita podataka

Pohrana fizičkog gradiva

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sređivanje

Dokumentacija nastala vašim radom pruža najbolji uvid u sve vaše funkcije, i bitan je pokazatelj i čimbenik uspješnosti vašeg rada. No, samo stručno sređena i pravilno evidentirana dokumentacija, omogućuje vam lako poslovanje i pravovremeni pristup traženim informacijama.

Na vaš zahtjev savjetujemo i opremamo prostore arhive te formiramo i organiziramo cjelokupnu arhivu. Ovisno o funkciji, poslovima, nadležnosti i ciljevima vaše ustanove/tvrtke, sređujemo gradivo u vašim prostorima te vodimo brigu o održavanju funkcionalnosti arhive i ispunjavanju zakonskih regulativa.

 • Sređeno, tehnički uređeno, popisano i opisano gradivo
 • Maksimalna iskorištenost postojećeg prostora
 • Lak i brz pristup dokumentima odnosno informacijama
 • Smanjenje utroška vremena kod pronalaženja dokumentacije

Prijevoz – dostava i preuzimanje

Nakon pruzimanja, arhivske kutije u kojima se nalazi Vaša poslovna dokumentacija u fizičkom ili digitalnom obliku na fizičkom mediju, prevoze se u najbliži logistički centar našim posebno poremljenim vozilima.

Izlučivanje i uništavanje

Kako bismo oslobodili mjesto za novu dokumentaciju, provodimo postupak odabiranja i izlučivanja dokumentacije kojoj je istekao zakonski rok čuvanja, bilo da se ista nalazi u Vašoj arhivi ili našem spremištu.

Vodeći brigu o zakonskim regulativama glede zaštite podataka, nudimo vam kompletnu uslugu sigurnog uništavanja dokumentacije. Postupak uništavanja vrši se rezanjem dokumentacije na trake širine 5 mm, a izrezani papir se ekološki zbrinjava.

Po završenom postupku, Stvaratelju/Imatelju dokumentacije, dostavlja se zapisnik o provedenom postupku koji služi kao potvrda o sigurno uništenoj dokumentaciji.

Kontaktirajte nas

Javite nam se bez obveze, za savjet, ponudu ili uslugu. Naši stručni djelatnici posvetit će vam pažnju i informirati vas vezano za vaš upit. Dogovorite i sastanak na vašoj lokaciji gdje će se uvidom u vašu arhivu predložiti i ponuditi rješenja konkretno za vaše potrebe.

Kontakt